Kjøpsvilkår og personvern

Disse vilkårene gjelder for billetter som kjøpes på flybussen.no:

Billett med QR-kode må medbringes under hele reisen. Billetten må kunne fremvises i papirutskrift eller pdf-format på mobil/tablet (referansenummer alene er ikke gyldig billett). Du som kunde må selv sørge for at QR-kode eller referansenummer ikke kommer på avveie.

Du som kunde er selv ansvarlig for å kontrollere at:

 • Riktig reiserute og dato er valgt.
 • Riktig billettkategori er valgt. Husk bevis om du har rett til rabatt.
 • Riktig e-postadresse er lagt inn ved kjøp.

Billetten kan kun benyttes på oppgitt reisestrekning, dato og gyldighetsperiode den er utstedt for. Dette gjelder også for returreise.

* Billetten kan ikke endres eller refunderes.

Dersom nedetid eller andre tekniske problemer innebærer at det ikke er mulig å kjøpe billetter på flybussen.no, må billetter kjøpes på bussen. Når billetten kjøpes på bussen vil prisen normalt være høyere enn på nett. Vi refunderer ikke prisdifferansen mellom pris på buss og pris på nett ved nedetid eller tekniske problemer på nettsiden.

 

Overgangsregler

Når en reise innebærer bytte av buss eller fra buss til tog, båt eller fly, skal det beregnes overgangstid.

 • 60 minutter ved bytte fra en Flybuss til tog, båt, fly* eller busser operert av andre selskap.
 • 30 minutter ved bytte fra en Flybuss buss til en annen Flybuss.

For reiser hvor kortere overgangstid er valgt kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt forbindelse.

* Ved bussankomst til flyplass skal innsjekkingstid hos flyselskap beregnes i tillegg.

 

Personvernserklæring

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.

Behandling av personopplysninger kan f.eks. være innsamling, registrering, lagring eller en kombinasjon av disse. Flybussen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor. At Flybussen er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Flybussen som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Et selskap som behandler data på vegne av Flybussen kalles en databehandler. Når vi benytter en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler som regulerer hvordan denne kan behandle data. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på vegne av Flybussen og til definerte formål.

 

Generelt

I Flybussen tar vi personvern og sikkerhet på alvor og vi respekterer personvernet i vår innsamling og behandling av personopplysninger om deg.

All behandling av personopplysninger i Flybussen er underlagt personopplysningsloven med forskrifter og EUs General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne er implementert i norsk rett («personopplysningsloven»). Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt i henhold til ekomloven §2-9.

 

Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Denne personvernerklæringen gjelder for den innhentingen av personopplysninger som vi gjør om våre kunder og besøkende på våre nettsider.

 

Hvordan mottar vi personopplysninger om deg?

Opplysninger du selv gir oss

 • Når du registrerer deg som bruker hos oss oppgir du data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser for å kunne levere en tjeneste til deg som bruker, og for å kunne validere dine reiser.
 • Når du bestiller en billett gjennom våre tjenester oppgir du data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser for å kunne levere en tjeneste til deg som bruker, og for å kunne validere dine reiser.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene om deg?

Flybussen lagrer ikke personopplysningene om deg lenger enn nødvendig. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger avhenger av nødvendighet og eventuelle rettslige krav til lagring, slik som for eksempel Bokføringsloven og Ekomloven. Du kan når som helst be oss om å glemme deg, enten ved å velge dette på din profil, eller sende en e-post til kundeservice.

Generelt lagres personopplysninger og reiseopplysninger i 3 år for uregistrerte brukere og inaktive brukere.

 

Hva lagrer vi og hvorfor?

Personopplysninger

Flybussen behandler følgende personopplysninger for å kunne tilby sine tjenester:

Personopplysning Formål
E-postadresse: Sende billett og kvittering til kunden
Bonusnummer: Lagre og sende bonuspoeng til bonusleverandør
Reisedata: For å kunne validere en kundes reise, og motta statistikk for å kunne forbedre reisetilbudet. Dette kan være informasjon som reisedato, destinasjon, osv.
 • Betalingsopplysninger behandles ikke av Flybussen, men av betalingsleverandør

Informasjonskapsler og lokal lagring

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Tegnet * betyr at cookien kan ha varierende tekst etter seg.

Cookie/Lokal lagring Formål
togital_session_* Lagrer informasjon om din nåværende sesjon på Flybussen.no
togital_lang Lagrer innstillinger om språkvalg
_ga
_dc_gtm*
Google Analytics cookie - samler informasjon om besøk til analyseformål, og slettes etter 2 år
_gid Google Analytics cookie - gir Google Analytics informasjon om hvilken nettside som skal spores og hvor informasjonen skal sendes, og slettes etter 10 minutter
togi.ticketCart* Lagrer sesjonsdata om reise, produkt, kategorier og antall reisende. Slettes etter 2 timer
Pimcore_targeting_user Publiseringsverktøyet til Flybussen.no - håndterer brukerinformasjon mot publiseringsverktøyet
readCookieInfo Bestemmer om Flybussen.no skal benytte seg av cookie informasjon.
Togital_session_ci3 Lagrer informasjon om din nåværende sesjon på Flybussen.no
__cfduid Brukes av en sikkerhetstjeneste, Cloudflare, for hindre angrep på siden
ARRAffinity Bruker av Microsoft Azure for drift av nettsiden
i18n_redirected Lagrer ditt språkvalg på nettsiden
auth.strategy Brukes av Flybussen for lagring av din pålogging
ARRAffinitySameSite Brukes av Microsoft Azure for å holde deg på samme server


Vi bruker verktøyet Google Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene, hvordan brukerne navigerer inne på sidene, osv.Google Analytics

 

Salg og markedsføring

Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om utsendelse av tilbud og nyhetsbrev til våre eksisterende kunder. Vi vil ikke sende deg noe med mindre vi har lovlig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for dette, og forutsatt at du ikke har reservert deg mot slike markedsføringshenvendelser.

Vi benytter personopplysninger til:

 • Kommunisere med våre kunder ved bruk av den kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss (inkludert e-post, telefonnummer og kontaktadresse på innhold og tjenester levert over internett, som f.eks. Facebook, Youtube og Twitter.) og som vi har opplyst deg om at vi benytter til markedsføring, med mindre du har motsatt deg slik kommunikasjon.
 • Sende ut nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når vi har ditt samtykke eller annet lovlig grunnlag for dette.
 • Gjennomføre markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.

Du kan til enhver tid reservere deg mot vår markedsføring på Min Profil.

 

Hvem vi deler opplysningene med og hvorfor?

Flybussen sin databehandler benytter seg av tjenesten Amazon Web Services som hostingtjeneste hvor all data blir lagret sikkert og korrekt innenfor EU/EØS.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

 

Hvor lagres informasjonen?

Informasjonen lagres i våre databaser innenfor EU/EØS.

 

Sletting av data

En bruker som har vært inaktiv i 3 år vil motta e-post om at han vil bli glemt. Dersom det ikke er aktivitet innen 1 måneds tid, vil personopplysningene og brukeren slettes.

En registrert bruker kan be om å bli glemt. Det vil si at alle personopplysninger og brukerprofilen vil bli slettet innen 24t.

Personopplysninger for uregistrerte brukere vil bli slettet etter 3 år.

 

Endringer i Personvernserklæringen

Innholdet i denne personvernerklæringen kan bli endret, og i så fall vil endringer bli publisert på Flybussen.no. Dersom vi gjør en vesentlig endring, vil vi sende våre kunder et varsel om dette.

 

Dine valg og rettigheter

 • Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg og skal få informasjon senest innen 30 dager etter forespørsel
 • Du har rett til å kreve at opplysningene om deg blir rettet eller slettet

Dersom du velger å få slettet opplysninger om deg, betyr det at vi ikke kan hente fram dine tidligere historikk.

 

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Av hensyn til personvernet ditt får du svar på spørsmålet til postadressen din.