Trafikk og avviksmeldinger

Trafikkmeldinger for Oslo Lufthavn - Flybussen Connect

Hvor er bussen nå?

Sjekk hvor bussen befinner seg i vårt sanntidskart. Rosa bussikon illustrerer flybussen og blå bussikon illustrerer stoppestedene langs traséen.

Planlagte avvik: