Rutersamarbeid

Flybussen Connect sine linjer FB1, FB2, FB3A, FB3B og FB5 har billettsamarbeid med Ruter. Du kan benytte Ruters billetter som hel- eller delbetaling på alle Flybussen Connects linjer.

Ruters 24-timersbilletter og 7-, 30- og 365-dagersbilletter: Med Ruters periodebillett for 3 soner eller mer kan du reise fritt med Flybussen.

Ruters 24-timersbilletter og 7-, 30- og 365-dagersbilletter - sone 1, 2Ø og/eller 4N: Med periodebillett for deler av reisestrekningen (sone 1, 2Ø og/eller 4N), gis det rabatt på Flybussen tilsvarende prisen for en Ruter enkeltbillett for én sone. Du må kjøpe tilleggsbillett hos vår sjåfør ved om bordstigning.

Ruter Enkeltbillett: Ruters enkeltbillett for sone 1, 2Ø og/eller 4N gir rabatt på Flybussen tilsvarende prisen for en Ruter enkeltbillett for én sone. Du må kjøpe tilleggsbillett hos vår sjåfør ved om bordstigning.

NB! Tilleggsbillett kjøpt i Ruters app gjelder ikke på Flybussen.

Flybussens enkeltbillett: Flybussens enkeltbilletter gir overgang til Ruters linjer i sone 1, 2Ø og 4N (gjelder ikke tur-returbillett).

Retningslinjer: 

    • Tilleggsbillett kan kun kjøpes om bord på Flybussen (ekstra soner kjøpt i Ruter-appen er ikke gyldig).
    • Husk at billetter fra Ruter må være aktivert før du går om bord på Flybussen.